The concinnity of Onyx

Jag strider aldrig för stridens skull, och är det någoting jag lärt mig de senaste året så är det att den bästa hämnden kan vara att inte hämnas alls, utan att lyckligt leva vidare. Folk som gör dig illa förtjänar inte din ilska eller din hämnd. 
 
Idag har vi haft besök av människor som fyller på glädjeförrådet och som ger mig en känsla av att jag verkligen inte ska lägga energi på personer som inte behandlar mig bra. En lärdom som har tagit förbluffande lång tid att landa i mig. 
 
Och över till konsten, och där flyter det på. Snart kommer jag vilja skriva en berättelse om alla de här karaktärerna jag tecknar.